dlaukrainy@proem.pl

+48 602 702 429
+48 888 434 423

Zakościele 80
97-215 Inowłódz

Fundacja Proem

Czym jest

Fundacja Proem

to chrześcijańska organizacja pozarządowa, która powstała w Polsce w 1990 roku. Działa w oparciu o naukę Pisma Świętego i etykę chrześcijańską. Promuje wartości wspólne wszystkim kościołom chrześcijańskim. Swoje działania koncentruje wokół czterech dziedzin: Rekreacja, Edukacja, Inspiracja, Pomoc.

Jest organizatorem, konferencji, imprez kulturalnych i sportowych, wypoczynku dla dzieci, młodzieży oraz rodzin z różnych środowisk społecznych i kościołów. Prowadzi ewangelizację, edukację i działalność społeczną. “Stawiamy na relacje” – jest w tej dekadzie hasłem przewodnim fundacji. Proem popularyzuje zdrowy styl życia, sport i aktywny wypoczynek.

Stwarza młodemu pokoleniu możliwości rozwoju w sferze duchowej i intelektualnej. Propaguje i organizuje wolontariat, przyjmuje i wysyła na praktyki studenckie. Wspiera misyjne działania innych chrześcijańskich organizacji i wszelkie inicjatywy społeczne, których celem jest dobro człowieka.

 

Więcej informacji o nas znajdziesz na stronie www.proem.pl